Pomoc uczniowi – priorytet każdej szkoły.

Kila słów o katalogu specjalnych potrzeb edukacyjnych w pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Nowy rok szkolny 2017/2018 zbliża się wielkimi krokami, w związku, z czym na początku przedstawię problematykę pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pomoc uczniowi w każdej szkole powinna być priorytetem. Warto przypomnieć w jakich przypadkach dana placówka ma obowiązek sprostać zadaniu.

Rozporządzenie  MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określa warunki oraz podstawę udzielania pomocy uczniom o następujących problemach:

Uczniowie ze Specjalnymi Problemami Edukacyjnymi

 1. Niepełnosprawność fizycznia i intelektualnia.
 2. Niedostosowane społeczne.
 3. Zagrożone niedostosowaniem społecznym.
 4. Dzieci szczególnie uzdolnione.
 5. Uczniowie mający specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki).
 6. Zaburzenia komunikacji językowej (trudności w opanowaniu form gramatycznych, zaburzenia składni, trudności z organizacją tekstu, kłopot z nabywaniem nowego słownictwa, trudności w używaniu zwrotów adekwatnych do sytuacji, jąkanie).
 7. Choroby przewlekłe (astma, cukrzyca, hemofilia, padaczka, depresja, padaczka, zaburzenia psychotyczne, lękowe, tikowe).
 8. Sytuacje kryzysowe i traumatyczne (bieg zdarzeń, okoliczności, zachowań, które zakłócają normalny tryb życia. Sytuacje te mogą być spowodowane jednym czynnikiem traumatycznym bądź konsekwencja długotrwałych mini kryzysów, zaniedbań, konfliktów, np. dziecko żyjące w rodzinie z problemem alkoholowym. Sytuacja traumatyczna to nagłe zdarzenie, które wywołuje zaburzenia psychiczne i somatyczne.
 9. Trudności adaptacyjne (różnice kulturowe, powrót ucznia z zagranicy).
 10. Niepowodzenia edukacyjne.
 11. Zaniedbania środowiskowe.

Każde dziecko, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym, bądź jego zagrożeniu oraz uczeń, który posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej jest obligatoryjnie objęte pomocą w przedszkolu i szkole. Obowiązkiem szkoły jest opracowanie działań, mających na celu udzielenie zintegrowanej pomocy danemu uczniowi.

W przypadku uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia lub opinii, a niejednokrotnie borykają się z wieloma trudnościami warto złożyć wniosek u dyrekcji placówki o objęcie syna/córki pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Wniosek może złożyć rodzic, nauczyciel, który zauważy problem, a nawet dorosły uczeń.

Rodzic zostaje poinformowany, w jakiej formie pomoc będzie przebiegała, natomiast każdy nauczyciel ma OBOWIĄZEK stosować się do zaleceń zawartych w dokumentacji.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu – chętnie szczegółowo udzielę odpowiedzi 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *